Aanmelding
Aanmelden kan via de telefoon of via het contactformulier op de website. Aan de hand van enkele vragen bekijken we of je bij ons terecht kan, en zo ja wanneer.
Voor studiebegeleiding of groepstrainingen, kunnen we na een eerste gesprek aan de slag. Bij psychotherapie doorlopen we volgende procedure:

Intake
In een eerste gesprek bekijken we waarmee jullie in de knoop zitten en hoe je geholpen wil worden. Afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van je kind, bekijken we of het aanwezig is bij het gesprek. Indien mogelijk is er ook een kort gesprekje met het kind of de jongere alleen.
Je krijgt uitleg over de werkwijze, procedures en tarieven.

Verkenning / onderzoek
In een aantal sessies wordt er uitgeklaard wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand gehouden worden. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en belevingsonderzoek. Je krijgt advies over wat ons een goede aanpak of stappenplan lijkt.

Therapie
In De Metafoor werken binnen het cognitief-gedragstherapeutische kader. In de gedragstherapie maken we de link tussen gedachten, gevoelens en gedrag. We zoeken naar de denk- en gedragspatronen in jouw leven en hoe je die geleerd hebt. We proberen je gevoelens te begrijpen en te kijken hoe je hier best mee omgaat. We focussen op wat je in het hier en nu wil veranderen en waar je naartoe wil. Dit doe je niet alleen door naar de therapie te komen, maar ook door thuis aan de slag te gaan. Via opdrachten, oefeningen en experimenten oefen je in wat je in de therapie geleerd hebt.

 • Individuele therapie
  De therapie is gebaseerd op het opgestelde behandelplan, maar wordt indien nodig tijdens het proces aangepast. Hoe vaak en hoe lang je in behandeling bent, hangt af van het probleem. We houden rekening met je voorkeuren van werkvorm: gesprekken, spel, creatief materiaal… Elke behandeling is dus op maat van de cliënt.
 • Ouderbegeleiding
  We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvatten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen. Het kind hoeft daarbij geen hulpvraag te hebben.
  Bij erg jonge kinderen, is het vaak aangewezen dat de ouders begeleiding krijgen. Jonge kinderen zijn niet in staat om zelfstandig dingen toe te passen die ze geleerd hebben.
  Via mediatietherapie proberen we het gedrag van een kind te veranderen door de ouders te instrueren, zodat zij voortaan gepaster reageren.
 • Mindfulness
  In een wereld vol veranderingen staan veel kinderen onder stress. Ze voelen zich onzeker, piekeren veel, slapen slecht, hebben faalangst of depressieve gedachten. Mindfulness wil rust brengen in en rondom jou. Tijdens de sessies van mindfulness proberen we bewust stil te staan bij onze emoties, gedachten en lichaam.  Zo proberen we meer rust in te bouwen. Dit doen we in enkele sessies met speelse oefeningen.

Groepstraining
Bij sommige problemen / kinderen sluit een therapie in groep meer aan. Indien het probleem invloed heeft in hoe je omgaat met anderen, kan je tijdens een groepstherapie inoefenen hoe je het anders kan doen. Je krijgt meteen feedback of die nieuwe manier aanslaat of niet? We bespreken samen waar je werkpunten liggen. Door je problemen te delen met anderen, merk je dat je niet alleen bent. Je krijgt vaak meer begrip en erkenning van lotgenoten.

Studiebegeleiding
Wij focussen ons op alle kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren op school of met het zelfstandig studeren.
Je kan bij ons terecht voor begeleiding van studiemethode en -planning en voor gerelateerde problemen zoals faalangst en werkhouding. De vakinhoudelijke begeleiding richt zich enkel tot kinderen en jongeren tot en met de eerste graad van de middelbare school.
Deze begeleiding gebeurt individueel, maar kan indien nodig ook in kleine groepjes worden georganiseerd.

Diagnostiek
Indien er bij start of tijdens de begeleiding onduidelijkheden blijven, is verdere verkenning en onderzoek vaak aangewezen. Dit doen we in samenwerking met Groepspraktijk De Kronkel waar alle expertise en materiaal voor diagnostisch onderzoek aanwezig is.