Aanmelding
Aanmelden gebeurt bij voorkeur via het contactformulier op de website maar kan ook telefonisch. Aan de hand van enkele vragen bekijken we of je bij ons terecht kan, en zo ja wanneer.
Voor studiebegeleiding of groepstrainingen, kunnen we na een eerste gesprek aan de slag. Bij psychotherapie doorlopen we volgende procedure:

Intake
In een eerste gesprek bekijken we waarmee jullie in de knoop zitten en hoe je geholpen wil worden. Afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van je kind, bekijken we of het aanwezig is bij het gesprek. Indien mogelijk is er ook een kort gesprekje met het kind of de jongere alleen. Je krijgt tijdens dit gesprek ook uitleg over de werkwijze, procedures en tarieven.
Jammer genoeg heeft onze praktijk momenteel een wachtlijst, dus na dit intakegesprek is het nu een tijd wachten vooraleer we verder kunnen werken.

Verkenning / onderzoek
In een aantal sessies wordt er uitgeklaard wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand gehouden worden. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken vragenlijsten en belevingsonderzoek. Je krijgt advies over wat ons een goede aanpak of stappenplan lijkt. Er wordt volledig op maat van het kind gewerkt.

Therapie
In De Metafoor werken binnen het cognitief-gedragstherapeutische kader. In de gedragstherapie maken we de link tussen gedachten, gevoelens en gedrag. We zoeken naar de denk- en gedragspatronen in jouw leven en hoe je die geleerd hebt. We proberen je gevoelens te begrijpen en te kijken hoe je hier best mee omgaat. We focussen op wat je in het hier en nu wil veranderen en waar je naartoe wil. Dit doe je niet alleen door naar de therapie te komen, maar ook door thuis aan de slag te gaan. Via opdrachten, oefeningen en experimenten oefen je in wat je in de therapie geleerd hebt.

 • Individuele therapie
  De therapie is gebaseerd op het opgestelde behandelplan, maar wordt indien nodig tijdens het proces aangepast. Hoe vaak en hoe lang je in behandeling bent, hangt af van het probleem. We houden rekening met je voorkeuren van werkvorm: gesprekken, spel, creatief materiaal… Elke behandeling is dus op maat van de cliënt.
 • Ouderbegeleiding
  We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvatten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen. Het kind hoeft daarbij geen hulpvraag te hebben.
  Bij erg jonge kinderen, is het vaak aangewezen dat de ouders begeleiding krijgen. Jonge kinderen zijn niet in staat om zelfstandig dingen toe te passen die ze geleerd hebben.
  Via mediatietherapie proberen we het gedrag van een kind te veranderen door de ouders te instrueren, zodat zij voortaan gepaster reageren.
 • Relaxatietraining
  In een wereld vol veranderingen staan veel kinderen onder stress. Ze voelen zich onzeker, piekeren veel, slapen slecht, hebben faalangst of depressieve gedachten. Met relaxatietraining willen we rust brengen in en rondom jou. Tijdens de sessies staan we bewust stil bij onze emoties, gedachten en lichaam.  Dit doen we in enkele sessies met (speelse) ademhalingsoefeningen.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot spelcounseling. Spelcounseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening waarin het spel van het kind centraal staat in de begeleiding. Spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag. We volgen het kind in zijn/haar spel, proberen de speeltaal van het kind te begrijpen, geven ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen en brengen veranderingsprocessen op gang. Het kind krijgt de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en emotionele en cognitieve inzichten te verwerven. Ook de omgeving wordt bij dit proces betrokken.

Diagnostiek
Indien er bij start of tijdens de begeleiding onduidelijkheden blijven, is verdere verkenning en onderzoek vaak aangewezen. Dit doen we in samenwerking met Groepspraktijk De Kronkel waar alle expertise en materiaal voor diagnostisch onderzoek aanwezig is.