• Individuele therapiesessie of oudergesprek: 70 euro (45 minuten + 5 minuten praktische afspraken)
  • Gezinssessie: 100 euro (90 minuten) 
  • Belevingsonderzoek: 350 euro (4 sessies + verwerking resultaten) + 70 euro (Adviesgesprek)
  • Overleg op verplaatsing (bv. school), klasobservatie: 80 euro per 60 minuten*
  • Supervisie bij Lotte Theuwis (erkend junior supervisor Gedragstherapie): 85 euro (60 minuten)

* Bij alle verplaatsingen buiten een straal van 20 km van De Metafoor worden verplaatsingskosten gerekend

Onze tarieven zijn bepaald aan de hand van de honorariumberekening voor zelfstandig psychologen. Het RIZIV adviseert dat een basisconsult (50 tot 60 minuten) bij een klinisch psycholoog 75€ kost. Jammer genoeg is er zoals eerder aangekondigd door de bevoegd minister in de media, nog geen algemeen terugbetalingssysteem uitgewerkt. 

Een deel van het betaalde bedrag voor psychotherapie wordt terugbetaald door uw mutualiteit. Hoeveel dit is, hangt af van bij welke mutualiteit u aangesloten bent.  Klik hier voor een handig overzicht of vraag informatie bij uw mutualiteit.

Verwittig a.u.b. tijdig als u of uw kind niet op afspraak kan zijn. Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd, zal de afgesproken sessie aangerekend worden. Onze therapeuten houden namelijk deze tijd vrij in hun agenda en kunnen bij laattijdige annulering geen andere cliënt meer inplannen.